Sterilizacija pasa i mačaka podrazumeva uklanjanje jajnika i materice (ovarihisterektomija) hirurškim putem u opštoj anesteziji. Postoji nekoliko opravdanih razloga zašto treba izvršiti sterilizaciju pasa i mačaka. Ona se preporučuje kao preventiva bolesti reproduktivnog sistema i mlečne žlezde kao i kod bolesti koje nisu vezane za reprodukciju npr. dijabetes. Sterilizacija se sprovodi i kao nužna mera kod nekih oboljenja kao što su dijabetes, epilepsija i bolesti štitne žlezde.

Razlozi za sterilizaciju:

Postoji nekoliko opravdanih razloga zašto treba izvršiti sterilizaciju pasa i mačaka. Ona se preporučuje kao preventiva bolesti reproduktivnog sistema i mlečne žlezde kao i kod bolesti koje nisu vezane za reprodukciju npr. dijabetes. Sterilizacija se sprovodi i kao nužna mera kod nekih oboljenja kao što su dijabetes, epilepsija i bolesti štitne žlezde.

Jedno od najčešćih oboljenja reproduktivnih organa je gnojna upala materice (piometra) koja zahteva hitnu intervenciju veterinara i ukoliko se zakasni sa terapijom može doći do uginuća ženke. Preventivnim odstranjivanjem materice i jajnika (ovarihisterektomija) isključuje se mogućnost nastanka ovog oboljenja koje je fatalno ako se ne leči. Ovarihisterektomijom se takođe otklanja mogućnost nastanka tumora jajnika i materice i otklanja se mogućnost pojave lažne trudnoće prilikom koje može nastati upala mlečne žlezde.

Sledeći razlog zašto se odlučiti na sterilizaciju jestu tumori mlečne žlezde. Naime, kod kuja i mačaka koje su sterilisane rizik nastanka tumora mlečne žlezde je sveden na minimum. Da bi se na vreme prevenirala pojava tumora mlečne žlezde ženke treba sterilisati pre ili posle prvog estrusa (teranja) ili ih pariti pri svakom ili svakom drugom teranju. Ukoliko se sterilizacija izvrši kasnije, nakon više teranja, preventivni efekat sterilizacije se smanjuje. Ženke koje su sterilisane menjanju ponašanje, mirnije su i nemaju potrebu za lutanjem u cilju traženja mužjaka za vreme teranja. Metabolizam ženki koje su sterilisane je sporiji i ukoliko vlasnici ne vode računa o ishrani ženke se ugoje. Na tržištu postoje hraniva koja su namenjena za sterilne kuje i na ovaj način se kontroliše ishrana sterilnih kuja.

Ako vlasnici žele potomstvo od svojih kućnih ljubimica, sterilizaciju treba izvršiti nakon završetka reproduktivne faze života. Sterilizaciju ženki tokom reproduktivne faze života treba obaviti kada se polni organi nalaze u stanju mirovanja, a to je dva meseca nakon početka estrusa (teranja) jer je tada smanjen rizik od krvarenja. Ukoliko je kuja gravidna sterilizacija se izvodi 20. dana gravidnosti. Sterilizacija mačaka preporučuje se sa 6 meseci starosti.

Pre samog izvođenja ovarihisterektomije potrebno je sprovesti određene preoperativne pripreme koje podrazumevaju detaljan pregled životinje kako ne bi došlo do određenih komplikacija u postoperativnom toku i kako bi se smanjio rizik od opšte anestezije . Ukoliko se sterilizacija vrši preventivno onda je ovaj zahvat jednostavan i rutinski ali ako se zahvat izvodi zbog piometre i ako je životinja lošeg zdravstvenog stanja i iscrpljena onda je zahvat visokorizičan.

Tok operacije:

Pre izvođenja operativnog zahvata ženka se najpre sedira, a zatim uvodi u opštu anesteziju tako da je ovaj zahvat potpuno bezbolan. Operacija se izvodi u strogo sterilnim uslovima kako ne bi nastale postoperativne infekcije. Nakon što je životinja sedirana potrebno je fiksirati, a zatim pripremiti operaciono polje u donjem delu trbuha (brijanje i dezinfekcija operacionog polja). Posle pripreme operacionog polja napravi se rez na koži od pupka do vulve po beloj liniji (linea alba), a zatim i rez na potkožnom tkivu, fascijama, mišićima i peritoneumu. Nakon rasecanja peritoneuma trbušna duplja je otvorena i prstima se izdvoji jedan rog materice sa pripadajućim jajnikom i jajovodom. Pravilnim ligiranjem (vezivanjem) ili postavljanjem peana iza jajnika moze se izvršiti isecanje pripadajućih ligamenata celom dužinom genitalija i jajnika do cerviksa. Nakon toga sledi ligiranje tela materice i kompletno odstranjivanje materice.

Kada su jajnici i materica odstranjeni trbušna duplja se zatvara šivenjem peritoneuma, mišića i kože. Rana se zaštiti antibioticima. Konci na mišićima se resorbuju, a na koži se skidaju za 2 nedelje nakon operacije.Nakon operacije ženku je potrebno udobno smestiti u toploj prostoriji i ako je moguće pored grejalice jer je telesna temperature ženki nakon opšte anestezije snižena. Ženka treba da miruje jer previše kretanja može dovesti do popuštanja šavova i otvaranja rane. Potrebno je sprečiti da ženka liže ranu jer u suprotnom rana sporije zarasta i može doći do pucanja šavova. Lizanje se sprečava stavljanjem posebno kreiranih kragni na vrat. Ishrana ženki nakon operacije treba da bude lagana, a hrana da bude kašasta. Danas na tržištu postoje gotova hraniva koja su specijalno namenjena za kuje nakon sterilizacije.

VET Klinika Sveti Vrači u svojoj praksi obavlja laparoskopsku sterilizaciju. Laparoskopska sterilizacija pasa je minimalno invazivna hirurška procedura koja se izvodi sa specijalno dizajniranom opremom i instrumentima na jedan ili više otvora. Postoje mnoge prednosti u odnosu na klasičnu hiruršku tehniku i one se ne ogledaju samo u malom rezu već i u znatno poboljšanoj vizuelizaciji organa, sigurnijem ishodu operacije, kao i u smanjenom broju postoperativnih komplikacija. Intervencija se izvodi sa ciljem odstranjivanja jajnika. Zahvat se može uraditi pre prvog estrusa ili najmanje 3 meseca posle estrusa.

Laparaskopska sterilizacija kuja danas predstavlja naprednu metodu, priznatu u svetu veterine. Ljubimci su maksimalno zaštićeni od bolova, patnji, mogućih komplikacija i dugog oporavka prisutnog nakon klasične hirurške procedure … Laparoskopska sterilizacija.

Moguće komplikacije nakon sterilizacije:

I pored toga što je sterilizacija kuja i mačaka rutinski zahvat postoji mogućnost komplikacija. Ono što najviše brine vlasnike životinja jeste da li će se njihova ljubimica probuditi iz opšte anestezije. Danas je farmakologija izuzetno napredovala i u veterinarskoj medicini se koriste različite vrste anestetika ili kombinacije anestetika zavisno od problema, stoga dozvolite da veterinar proceni stanje i vrstu anestezije koja će se koristiti i koja će najmanje naškoditi životinji. Pored toga neophodna je pravilno doziranje anestetika i preoperativna priprema i pregled životinje. Ukoliko se sve ovo ispoštuje rizik od opšte anestezije sveden je na minimum. Pošto nakon opšte anestezije dolazi do pada telesne temperature, životinju je potrebno utopliti nakon operacije!

Još jedna od komplikacija je upala trbušne maramice (peritoneuma). Nastaje uglavnom 48 časova nakon operacije, a posledica je bakterijske infekcije naročito ako je operacija rađena u neaseptičnim uslovima. Simptomi ovakvog stanja su povišena telesna temperatura, apatija, povećan i napet trbuh, povraćanje i dr. Ova komplikacija se ne dešava tako često, a terapija se sprovodi antibioticima i po potrebi ispiranje trbušne duplje i stavljanje drena.

Krvarenje je jedna od najčešćih komplikacija, a najčešće se javlja kod kuja većih rasa. Iz tog razloga je potrebno tokom operacije podvezati sve veće krvne sudove, a ženke nakon zahvata moraju da miruju.

Pojava estrusa nakon ciklusa posledica je zaostajanja tkiva jajnika nakon operacije. Iako se tokom operacije krvni sudovi koji snabdevaju jajnike podvezuju, ukoliko zaostane tkivo jajnika dolazi do revaskularizacije jajnika prilikom čega jajnici vraćaju svoju funkciju i luče hormone koji izazivaju polni žar. Jedino rešenje ove komplikacije je ponovna operacija i potpuno odstranjivanje tkiva jajnika.

Kod kuja većih rasa posle operacije može doći do inkontinencije mokraće i ona ostaje mesecima i godinama nakon zahvata. Uzrok tome je nedostatak hormona koji dovodi do slabljenja mišića uretre pa ženke nekontrolisano prazne mokraćnu bešiku.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …