Polna zrelost kod pasa, u zavisnosti od pola i rase, javlja se između šestog i devetog meseca života. Mužjaci pasa polno sazrevaju pre ženki, otprilike oko šestog meseca. Ženke pasa polnu zrelost dostižu oko devetog meseca. Kada su rase u pitanju, polna zrelost nastupa ranije kod malih i srednjih rasa. Pripadnici velikih rasa, obzirom da se sporije razvijaju polno sazrevaju kasnije, sa napunjenih godinu dana života.

U prirodi, ženke ulaze u estrus (teranje) obično dva puta godišnje. Ovo pravilo važi i za pse koji se drže kao kućni ljubimci ali se vremenom izgubila sezonalnost. Naime, ranije je gotovo po pravilu to bilo u proleće i jesen. U tom periodu, pod uticajem pojačanog lučenja hormona dešavaju se mnoge promene kako u fizičkom smislu, tako i u ponašanju.

Promene koje se uočavaju su:

 • češće mokrenje
 • dizanje noge prilikom mokrenja
 • više interesovanja za mužjake
 • više se maze i postaju umiljatije
 • ulenje se
 • lako se uzbude
 • postaju uplašenije i ponekad se skrivaju od mužjaka
 • postaju agresivne prema drugim ženkama
 • savijaju rep između nogu
 • promene u apetitu

Fizičke promene se dešavaju u četiri faze.

 1. Proestrus faza
  Traje od 7 do 10 dana. U tom periodu javlja se otok vulve i to predstavlja jedan od najjasnijih znakova da je kuja u početku teranja. Veličina otoka vulve varira od jedinke do jedinke. Krvarenje koje može da se javi je obično slabo a pojačava se sredinom ove faze.
 2. Estrus faza
  Ova faza obično traje između 5 i 14 dana. Ovo je vreme kada je ženka spremna za parenje i tada jajnici oslobađaju jajne ćelije. Vulva postaje mekša kako bi se omogućila penetracija a sekret koji se javlja koji je ranije bio crven sada postaje svetliji.
 3. Diestrus faza
  Kada nastane ova faza, plodni ciklus se završava. Traje od 60 do 90 dana i tada ženka više ne može ostati trudna. Ukoliko je pas uspešno oplođen ova faza traje do porođaja, dakle oko 60 dana. Ova faza se prepoznaje po potpunom nestanku otoka vulve.
 4. Anestrus faza
  Ovo je završna faza polnog ciklusa i naziva se još i faza odmora. Najduže traje, 100 – 150 dana, a kada se završi, sve počinje iznova.

Kod mužjaka je situacija prilično drugačija. Naime, za njih se može reći da su stalno u “teranju”. Kod njih su hormonalni status i spremnost za parenje uvek na visokom nivou. Karakteristično ponašanje nekastriranih mužjaka su naskakivanje na druge pse, predmete ili čovekovu nogu. Pored toga, postoje i mnogo ozbiljnije situacije jer mužjaci koji osete ženku u estrusu po svaku cenu žele da stignu do nje. Dolazi do nekontrolisanih pretrčavanja ulice, bežanja iz dvorišta, sukoba sa drugim mužjacima i sl.

Ženke pasa je najbolje pariti kada one dostignu potpunu zrelost i završe kompletno svoj fizički i psihički razvoj. Nauka kaže, najbolje je sačekati da kuja napuni dve godine. Male rase mogu da se pare i sa 12 meseci života. Za srednje i velike je poželjno da se sačeka između 15 i 18 meseca života. Ako se na vreme uoče prvi znaci teranja kod ženke, idealno bi bilo da se sa parenjem počne između 9 i 12 dana od prvog dana teranja. Kako bi bili sigurni da je ženka u idealnom periodu za parenje potrebno je kod veterinara uraditi laboratorijsko utvrđivanje progesteronskog statusa.

Mužjak je u stanju da oseti miris ženke u teranju i na nekoliko kilometara udaljenosti. U zavisnosti od uslova držanja i karaktera pasa, i ženka i mužjak će pokazati zainteresovanost za parenje. Najpre će se uzajamno njušiti, igrati se i skakati. Zatim će ženka podići rep, okretati se zadnjim delom ka mužjaku i dopustiti mu da se popne na nju. Nakon uparivanja mogu da ostanu spojeni od 10 do 30 minuta. U ovom periodu, potrebno je da oba vlasnika budu prisutna, da ne bi došlo do povrede genitalija i jednog i drugog psa. Sam proces razdvajanja je ponekad veoma bolan pa se može desiti da ostanu spojeni i duže od sat vremena. U ovom služaju nikada se ne smeju razdvajati na silu. Kada se mišići vulve opuste tada će doći do razdvajanja. Ženka može, a i ne mora nužno da ostane skotna posle parenja. Procenat oplodnje se kreće oko 85 % u optimalnim uslovima.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …