Svaka opšta anestezija nosi određeni stepen rizika. Ovo je rečenica zbog koje neki od vlasnika kućnih ljubimaca odustanu od zahvata kao što su sterilizacija ili vađenje mlečnih zuba. Ali ova je rečenica tačna i anesteziju treba shvatiti ozbiljno. Opšta anestezija neophodna je za većinu hirurških zahvata na psima i mačkama. Osim hirurških zahvata za koje nam je potrebna analgezija opštu anesteziju koristimo i za čiščenje zubnog kamenca, neke dijagnostičke zahvate te za pregled potpuno nekooperativnih životinja (uglavnom mačke kod kojih često koristimo opštu anesteziju za kateterizaciju ili vađenje krvi). Kod nekooperativnih pasa obično je dovoljna sedacija.

Intubacija je od presudne važnosti kod svake opšte anestezije jer nam osigurava prohodnost i dostupnost disajnih puteva Psu prvo intramuskularno damo injekciju, zatim, kada se umirio, više nije prestrašen, opušten je – uvodimo kanilu u venu. Uvod u anesteziju radimo injekcionim anesteticima kratkog delovanja, a vrstu istog i način primene odaberemo zavisno od opšteg stanja i zdravlja pacijenta kao i od planiranog zahvata. Svi ovi lekovi apliciraju se intravenozno. Kanila u veni tzv. venski put neophodna je kako bi lako dozirali potrebne lekove, tečnosti i elektrolite pa i krv u slučaju komplikacija. Indukcijom u anesteziju pacijenta dovedemo iz svesnog u nesvesno stanje, a zatim pacijenta intubiramo (postavljamo cev u dušnik). Dužinu anestezije održavamo obično inhalacionim anesteticima – njima se lako reguliše dubina anestezije. Za kratke zahvate dovoljni su i injekcioni anestetici koje koristimo kod uvođenja u anesteziju.

Dubinu anestezije određujemo praćenjem parametara koji nam govore u kojem stadijumu anestezije je pacijent – on prolazi kroz stadijume u kojima dolazi do progresivne depresije refleksa i vitalnih funkcija.

Intubacija je od presudne važnosti kod svake opšte anestezije jer nam osigurava prohodnost i dostupnost disajnih puteva. Posebno je važna kod brahicefaličnih rasa pasa (buldozi,mopsovi) kod kojih je čest defekt produženo meko nepce koje kompromituje disanje.

Glavna prednost inhalacione anestezije u odnosu na injekcionu jeste što je u svakom trenutku možemo prekinuti i lako se njome reguliše dubina anestezije. Kada zatvorite gasove, njihovo anestetičko delovanje prestaje. Za razliku od toga, kada jednom date intravenozne anestetike morate čekati da se oni u organizmu metabolizuju i ne možete povratiti njihovo delovanje ukoliko ne postoji specifični antidot. Tokom anestezije konstantno kontrolišemo dubinu anestezije kontrolom refleksa, pulsa i srčanog ritma, kao i kontrolom boje vidljivih sluznica. Idealan je monitoring pulsa (stalno ga čujete) i puls oksimetar koji pokazuje zasićenost krvi kiseonikom.

Kod intramuskularnog davanja opštih anestetika (mačke) problematična može biti resorbcija, ona je za razliku od intravenoznog davanja, spora i neujednačena. Zato je potrebno postavljanje i/v kanile kroz koju tačno doziramo potrebnu dozu anestetika. Kod mačaka dajemo opšti anestetik intramuskularno jer retko koja mačka dozvoljava aplikaciju intravenozne kanile. Ipak, ako je potreban duži operativni zahvat (npr.diafragmatska hernija, veliki tumori, perinealna uretrostoma) mačku intubiramo i nastavljamo anesteziju inhalacijom.

Morate znati da ono što je mnogo važnije od opreme jesu anesteziolozi. Kod ljudi, brojni tim stručnjaka brine samo o anesteziji. Prednost kod životinja je što je vaš veterinar 100% koncentrisan na vašeg psa ili mačku dok je u anesteziji jer ne anestezira više pacijenata odjednom. A pažnja onoga ko nadgleda uspavanu životinju je najvažnija.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …