Uloga bubrega je da filtriraju krv, čiste je od otpadnih proizvoda, toksina i drugih supstanci. Oni održavaju pravilan balans vode i elektrolita, pomažu u regulaciji krvnog pritiska, i u održavanju pH krvi na odgovarajućem nivou. Nažalost, problemi u radu bubrega su jedna od najčešćih bolesti mačaka. U tom stanju, funkcionalno tkivo bubrega je oštećeno i ne može adekvatno da filtrira krv. Tada toksini u telu dovode do stanja koje je poznato kao azotemija.

Akutni poremećaj u radu bubrega (ARF) predstavlja oštećenje bubrega koje je odjednom nastalo. To je obično izazvano trovanjem ili smanjenim protokom krvi. Otrovi koji mogu izazvati ARF su etilen glikol (antifriz), teški metali kao što su cink i olovo, velike doze određenih antibiotika, acetaminofen i lekovi koji se koriste za hemoterapiju. Neadekvatan protok krvi mogu izazvati šok, krvarenje, nizak krvni pritisak, ili dehidratacija. Zarazne bolesti kao što je Leptospiroza takođe mogu izazvati ARF.

Znaci akutnog poremećaja u radu bubrega nisu mnogo specifični. Mogu se javiti gubitak apetita, povraćanje i proliv ili dehidratacija. Neki kućni ljubimci sa ARF pojačano mokre, dok drugi prestanu da mokre. Informacije o nedavnim promenama u ponašanju kućnog ljubimca su presudne u dijagnostici ARF. Nakon što veterinar posumnja na bolesti bubrega, potrebno je uraditi analize krvi i urina da bi se utvrdio uzrok i procenila težina stanja.

Životinjama sa ARF se aplikuje infuzija intravenski. Koriste se i lekovi koji popravljaju pH krvi i balans elektrolita da bi se smanjili simptomi. Specifično lečenje za glavni uzrok oštećenja bubrega se primenjuje kada je uzrok poznat. Lečenje se može primeniti na tkivo bubrega koje je samo oštećeno.Nažalost, delovi bubrega koji su uništeni neće se oporaviti, ali zdravo tkivo će raditi jače da bi kompenzovalo nedostatke.

Vlasnici kućnih ljubimaca mogu učiniti nekoliko stvari kako bi se smanjila mogućnost za nastanak ARF. Držite antifriz daleko od kućnih ljubimaca, i ako se prospe odmah počistite. Sledite uputstva za doze lekova i nikada ne dajte Vašem ljubimcu lek koji je za ljude pre nego što se konsultujete sa veterinarom. Pobrinite se da kućni ljubimci, posebno stariji, uvek imaju pristup svežoj vodi.

Hronični poremećaj u radu bubrega (CRF), najčešće se javlja kod kućnih ljubimaca starijih od osam godina, posebno kod mačaka. CRF nastaje kada se funkcionalna struktura bubrega istroši. Oštećenje nastaje postepeno, pa mogu proći meseci i godine pre nego što se pojave prvi simptomi. Tokom ovog perioda može biti uništeno čak 75% tkiva bubrega.

Kao i kod ARF, simptomi i ovde mogu biti nespecifični. Rani simptomi uključuju gubitak apetita, gubitak težine, povraćanje, proliv, zatvor, i čireve u ustima. Kako bolest napreduje, životinja pije više vode, više mokri i može se desiti da mokri u kući ili van mesta koje je za to predviđeno. Na kraju, nivo toksina se povećava, poremećen je odnos elektrolita što može oštetiti nervni sistem i oči, izazvati napade, komu i slepilo. Mnoge životinje sa CRF postanu anemične, jer su bubrezi odgovorni za potsticanje proizvodnje novih krvnih ćelija. Veterinar će uraditi analizu krvi i urina kako bi potvrdio dijagnozu CRF i procenio ozbiljnost simptoma.

CRF je progresivna, ireverzibilna bolest. Lečenje je usmereno na usporavanje daljeg oštećenja tkiva bubrega i na smanjivanje simptoma. Ishrana za kućne ljubimce sa CRF obično sadrži ograničene količine visokokvalitetnih proteina i nizak nivo minerala. Mnogim kućnim ljubimcima potrebno je povremeno davati potkožno ili intravenski infuziju. Lekovi se daju da bi se sprečila mučnina, korigovao pH i odnos elektrolita, kontrolisao povišen krvni pritisak i stimulisala proizvodnja krvnih ćelija.

Bez obzira na vrstu tretmana, cilj je održati kvalitet života kućnog ljubimca. Kada to više nije moguće, trebalo bi razmisliti o eutanaziji. Hronični problem u radu bubrega nije moguće sprečiti. Iako postoji mišljenje da hrana koja ima nizak nivo proteina može imati zaštitnu ulogu za bubrege zdravih životinja, naučna istraživanja to nisu potvrdila.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …