Diabetes insipidus je zdravstveno stanje kod koga je poremećena ravnoteža vode. Jednom kada se znaci ove bolesti prepoznaju, važno je uraditi pretrage, kako bi se isključile ostale moguće bolesti. Nakon toga, veterinar će predložiti lečenje prema ozbiljnosti simptoma. Kod pasa se inače javljaju dve vrste šećerne bolesti, Diabetes mellitus u većini slučajeva i Diabetes insipidus koji je vrlo redak.

Dve su vrste diabetesa insipidusa:

  • centralni diabetes insipidus
  • nefrogeni diabetes insipidus

Centralni se razvija kada u organizmu nema dovoljno ADH (antidiuretskog hormona) koga proizvodi hipofiza. Nefrogeni diabetes nastaje kada bubrezi ne reagiraju na taj isti hormon. Bez obzira na iste simptome, ove dve vrste diabetesa se leče različitim načinima.

I centralni i nefrogeni diabetes insipidus se pojavljuju kao posledica kongenitalnih defekata. Takođe, centralni diabetes insipidus se može javiti zbog tumora ili traume hipofize. U nekim slučajevima, uzrok same bolesti je nepoznat. Nefrogeni diabetes insipidus može biti uzrokovan metaboličkim poremećajem ili lekovima.

Dva su znaka koja mogu kod pasa upućivati na ovu bolest, polidipsija (preterana žeđ) i poliurija (preterano mokrenje). Brzo nakon što primetite ove simptome, bilo bi dobro odvesti psa na veterinarski pregled i postavljanje ispravne dijagnoze.

Desmopressin se koristi u lečenju centralnog diabetesa insipidusa. Ovaj lek ima isti učinak kao i antidiuretski hormon. Ako se odabere ovaj način lečenja, veterinar će preporučiti dostupne oblike leka (nosna pumpica, tečnost za subkutanu injekciju, tablete).

Psima koji boluju od nefrogenog oblika bolesti daju se tijazidni diuretici. Preciznije, chlorothiazid. Ovaj lek može povećati koncentraciju urina u bubrezima. Drugi lek izbora je chloropropamid, lek koji povećava potenciju antidiuretskog hormona. Ipak, važno je reći da ovaj lek nije uvek efikasan. Nesteroidni protivupalni lekovi su treća opcija u lečenju.

Pas može živeti sa diabetesom čak i ako se ne leči. Tada morate biti sigurni da ima na raspolaganju uvek dovoljno vode. Posledično tome, moraćete ga češće izvoditi napolje kako bi obavio nuždu. Ako je unos vode ograničen, ozbiljnost simptoma će se povećati i pas može pasti u komu i umreti zbog dehidracije.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …