U anatomiji, heterokromija je razlika u boji, najčešće dužice, ali može da bude i kose ili kože. Heterokromija je rezultat relativnog viška ili manjka melanina (pigment). Može biti nasledna, posledica genetskog mozaicizma, ili posledica bolesti ili povrede. Kod pojedinih rasa kao što su sibirski haski, aljaski malamut, ši-cu, australijski ovčar ili američki lisičar heterokromija nije retkost.

Boja očiju, posebno boja dužice, je primarno određena koncentracijom i preraspodelom melanina. Zahvaćeno oko može biti hiperpigmentisano (hiperhromno) ili hipopigmentisano (hipohromno).

Postoje dve vrste heterokromije oka (heterochromia iridis ili heterochromia iridum). U potpunoj heterokromiji jedna dužica je drukčije boje od druge. U parcijalnoj ili zonalnoj heterokromiji deo jedne dužice je drugačije boje od ostatka dužice.

Heterokromija podrazumeva razliku u boji koja se može uočiti na različitim delovima tela. Najčešće se javlja i može uočiti na očima, ali i na koži ili dlaci. Ona predstavlja posledicu pojačanog ili smanjenog taloženja pigmenta melanina. Većina štenaca rađa se sa svetloplavim očima tj. bez pigmenta koji se stvara kasnije pod uticajem svetlosti. Štenci u periodu od tri do četiri meseca dobijaju svoju konačnu boju očiju, međutim kod nekih to može biti i kasnije.

Oči kod psa mogu biti i različite boje. Kod nekih pasa jedno oko može biti različito obojeno, na primer jednim delom plavo a ostatak taman, što je posledica manje ili veće količine pigmenta. Ovakva pojava naziva se delimična heterokromija, dok se dva različito obojena oka klasifikuju kao potpuna heterokromija.

Uzroci u mogu biti nasledni gde jedan ili oba roditelja imaju oči različite boje. Osim toga različita boja očiju može se javiti kao posledica bolesti ili traume ili upotrebe nekih lekova. Kod pojedinih pasa ova neobična karakteristika može ukazivati na glaukom, kataraktu ili na neke druge zdravstvene probleme.

Ukoliko dođe do iznenadne promene boje oka u nekom periodu života najsigurnije je odvesti kućnog ljubimca na pregled kod veterinara koji tačno može utvrditi šta je uzrok ove pojave.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …