Maligna hipertermija je ozbiljno, potencijalno smrtonosno povećanje temperature mačke čiji uzrok nisu spoljašnje vrućine već unutrašnji mehanizam. Mačka ne može da povrati unutrašnju temperaturu, i njeno povećanje dovodi do poteškoća u disanju, šoka, i otkazivanja organa. Nažalost, ova bolest slabo reaguje na terapiju i može da bude smrtonosna. Smatra se da je maligna hipertermija povezana sa određenim tipom anestetičkog agensa, a ostali uzroci mogu da budu stres, uzbuđenje i drugo.

Simptomi maligne hipertermije kod mačaka

Simptomi mogu da se razvijaju polako, tokom nekoliko sati, ili veoma brzo, za nekoliko minuta. Neki od prvih simptoma su krutost mišića koje prati ubrzano disanje.

  • Krutost mišića – mačka se čudno kreće;
  • Podrhtavanje – kao da se trese od hladnoće;
  • Ubrzano disanje – brzina disanja se uvećava iznad normalne i ono postaje plitko;
  • Disanje na usta – kao rezultat takvog disanja, mačke će možda disati i na usta;
  • Ubrzan rad srca – rad srca mačke se ubrzava;
  • Promene u boji – svetla kože može da postane još belja, onda da pocrveni i na kraju dobije plavičastu boju;
  • Povećana temperatura – temperatura je značajno viša;
  • Gubitak svesti.

Uzroci maligne hipertermije kod mačaka

Glavni uzrok maligne hipertermije je genetski, gen je kodiran tako da abnormalno reaguje na kretanje kalcijuma unutar mišićnih ćelija. Ovo dovodi do grešaka u metabolizmu i mišićnoj kontrakciji, što dalje rezultira abnormalno visokim temperaturama. Početni uzrok može da bude povezan sa osetljivošću na određene anestetičke agense (najviše halotan) ili stres. Takođe, primećuje se povezanost sa kafetinom i čokoladom.

Dijagnoza maligne hipertermije kod mačaka

Do dijagnoze se dolazi uviđanjem kliničkih simptoma, ekstremno visoke temperature tela, i skorašnja anestezija. Dok stigne kod veterinara, mačka je obično već u nesvesti i visoka temperatura se brzo otkrije, što je dovoljno da se počne sa lečenjem. Veterinar takođe može da uradi krvnu sliku, ultrazvuk, rendgen, da eliminiše ostale uzroke temperature.

Lečenje maligne hipertermije kod mačaka

Nažalost, ne postoji tretman koji može da resetuje unutrašnji termostat mačke. Veterinar može da pomogne mački tako što će joj intravenozno dati infuziju, da bi joj snizio temperaturu. Ostale mere uključuju kupanje mačke hladnom vodom i stavljanjem hladnih obloga na šape. Takođe, kiseonik pomaže za ubrzano disanje. U nekim slučajevima daju se steroidi za šok, dijazepam da kontroliše napade. Nažalost, lečenje je efektivno u veoma malom broju slučajeva. To je zbog promena u gustini krvi što je rezultat visoke temperature, koja dovodi do redukcije protoka krvi u vitalne organe, otkazivanje organa i smrt.

Oporavak od maligne hipertermije kod mačaka

Stopa oporavka je niska. Kod mačaka koje pate od ovog stanja, preporučuje se izbegavanje anestezije. Nažalost, ne postoji ispitivanje koje bi pokazalo koje mačke su podložne ovoj retkoj bolesti.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …