Švrća, Jack Rasel terijer, star 3,5 godina,.. urgentno doveden u VET Kliniku Sveti Vrači nakon sukoba sa labudom na Keju. Naš Švrća je dobio udarac kljunom u oko. Inicijalno uzet bris desnog oka. Jaka kongestija vežnjače desnog oka. Izrazita bolnost usled čega je onemogućena detaljna inspekcija oka. Povređeno oko lokalno medikamentozno tretirano. Utvrđeno postojanje krvarenja u prednjoj očnoj komori desnog očnog bulbusa. Usled prisutne hemoragije onemogućena adspekcija optičkih delova oka. Fluorescein test – negativan. Test ponoviti nakon povlačenja otoka. Kontrola i ponovljena terapija nakon 12 sati. Data elizabetanska kragna a bris oka upućen na mikrobiološko ispitivanje.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …