Domaće mačke, iako pripitomljene, i dalje pripadaju vrsti predatora, baš kao što su i velike mačke, tako da su zadržale nešto od ponašanja većih i divljih mačaka. Mnogi od vas se žale da imaju mačku koja grize i grebe. Mačke, uopšteno, ispoljavaju takvo agresivno ponašanje zbog brojnih razloga. Većina problema sa agresivnošću kod mačaka ima vrlo jednostavna rešenja koja, uz malo vremena i energije mogu pomoći mački da bude slatka, ljupka maza kakvu želite.

Mačke, kao lavovi, pokazuju znake dominacije i teritorijalnosti prema drugim mačkama u domaćinstvu, pa će dominantna mačka najverovatnije biti i agresor u kući. Nikada ne bi trebalo da pokušate da prekinete hijerarhiju kod vaših mačaka. Međutim, ako mačka počne da bude previše agresivna prema ukućanima ili eventualno drugoj mački u vašoj kući, verovatno treba da intervenišete i probate da joj pomognete da se umiri. Mačka može biti agresivna zbog mnogo razloga.

Postupate sa svojim mačkama protivno njihovoj već utvrđenoj hijerarhiji

U kućama sa više mačaka, među njima će biti uspostavljena hijerarhija u dominaciji. To se obično ogleda u tome kako se mačke postavljaju vertikalno. Uopšteno, dominantna mačka će zahtevati da sedi na najvišoj mogućoj tački. Trudite se da postupate sa mačkama shodno tome, hranite i mazite najpre dominantnu mačku. To možda izgleda nepravedno, ali tako je u mačjem svetu. Ako probate da idete protiv ovog sistema i “odaberete” dominantnu mačku sami, a da ona stvarno to nije, pravi dominator neće biti srećan i počeće sa agresivnim ponašanjem da bi održao svoj položaj.

Teritorijalizam

Mačke su po prirodi teritorijalna bića. To potiče od njihovih predaka, koji su morali da štite svoju teritoriju da bi preživeli. Iako kućna mačka ne mora to da čini da bi preživela, ona će svejedno da ispoljava takvo ponašanje. Svaka mačka bi trebalo da ima svoje sopstvene igračke, ležaj, prostor za spavanje i odmor. Ako mačka oseća da nema odgovarajuću teritoriju ili ako oseća da je njena teritorija prisvojena, može da se javi agresivno ponašanje.

Materinski/očinski instinkti

Mačka koja tek što je postala majka, ili otac, biće vrlo zaštitnički raspoložena prema svojim mladim. Ako se postavite između roditelja i deteta, moći ćete da iz prve ruke vidite malo agresivnog ponašanja!

Vreme parenja

Mačka u vreme parenja može da postane vrlo agresivna, pošto je njen instinkt da pronađe par po svaku cenu.

Dosada/želja za igrom

U divljini možete videti mačke kako se stalno igraju sa drugim mačkama i to je u stvari vrlo važan deo njihovih aktivnosti, pošto im pomaže da nauče da se bore i napadaju plen, podstiče intelektualni razvoj, uči ih prikladnim društvenim veštinama a takođe i koordinaciji i proceni trenutka. Vašim mačkama je takođe potrebno to vreme igranja. Mačke koje nemaju oduške za svoju “kreativnu energiju” mogu da postanu agresivne iz dva razloga. Prvi je da im to pomaže da oslobode tu energiju, a drugi je da im to pomaže da privuku pažnju koju žele od vas. Ako mačka ima običaj da vas ogrebe dok prolazite pored nje, ili da skače i napada vas bez razloga, možda je to zato što je željna pažnje.

Bolest

Imajte na umu da brojni medicinski ralozi mogu uzrokovati ili doprineti agresiji vaše mačke, uključujući

  • toksoplazmozu,
  • hipertiroidizam,
  • epilepsiju,
  • apscese,
  • artritis,
  • zubnu bolest,
  • besnilo,
  • traumu i senzorni pad ili
  • kognitivnu disfunkciju kod starijih mačaka

Prvi korak u rešavanju problema agresije vaše mačke je da imate kompletan veterinarski pregled i procenu fizičkog zdravlja vašeg ljubimca.

Genetska predodređenost

Neke mačke su po prirodi agresivne. Ako imate agresivnu mačku možda ćete poželeti da tu agresivnost umanjite postupajući sa njom kao sa dominantnom, sterilisati je, obezbediti joj dovoljno teritorije i stimulisati je igrom. Ako osećate da ste pokušali sve a još uvek imate prekomerno agresivnu mačku, možete da razmislite o odlasku do veterinara koji će joj eventualno dati sredstva za umirenje.

Neprikladna socijalizacija

Socijalizacija je čin podučavanja mačke kako da postane društvena životinja. Ako je mačka onaj tip koji ujeda kad god joj priđete, mrzi da je držite ili dodirujete i koja u svakoj prilici sikće na vas, onda imate loše socijalizovanu mačku. Socijalizacija nije strašno težak posao ali traži vreme.

Strah ili preusmerena agresivnost

Mnogi staratelji su bili žrtve ovakve vrste agresije, koja se javlja kada je mačka već u stanju preuzbuđenosti ili straha, a čovek se umeša. To se događa kada pokušate da prekinete borbu mačaka, ako ometete mačku dok vreba plen, ili ako je mačka u borbenom raspoloženju.

Nepravilno čitanje mačjih signala

Mačke imaju različita raspoloženja o kojima nas obaveštavaju pomoću ušiju, očiju, repova, položaja tela, glasa i krzna. Ako ne poštujete to što mačka govori pa pokušate da je uzmete, ili je pomilujete dok je u lošem raspoloženju, možete da dobijete ćušku, šištanje ili grebanje. Najbolji način da se takve situacije izbegnu je da naučite ono što ona “govori”. Ako to učinite, znaćete kada želi ljubav i pažnju, a kada samo želi da bude ostavljena na miru.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …