Iako se u Srbiji pitanje odgovornog vlasništva uglavnom poteže u sklopu medijskih hajki protiv napuštenih ljubimaca i senzacionalističkih naslova koji izveštavaju o ujedima agresivnih pasa, u pitanju je mnogo šira tema koja zahteva temeljniji pristup.

Šta je odgovorno vlasništvo?

Odgovorno vlasništvo je širok pojam i obuhvata kako odnos vlasnika prema sopstvenom ljubimcu, tako i odnos vlasnika ljubimca prema drugim ljudima i životinjama. Razumevanje suštine odgovornog vlasništva i njegovo dosledno pridržavanje u svakom trenutku su neophodni da bi i vlasnik i ljubimac i njihova okolina bili bezbedni, zdravi i ispunjeni. Opstanak kućnog ljubimca u potpunosti zavisi od volje njegovog vlasnika, a ljubimac sa druge strane iz dana u dan oplemenjuje vlasnikov život čineći ga srećnijim i smislenijim. Zbog toga vlasnik ima pre svega moralnu, a zatim i zakonsku obavezu da se stara o svom ljubimcu i podmiruje sve njegove potrebe.

Obaveze svih vlasnika

Pre svega, Zakon obavezuje vlasnika da obezbedi kućnom ljubimcu brigu, negu i smeštaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom, starošću, kao i fizičkim i biološkim specifičnostima i potrebama u ponašanju i zdravstvenom stanju kućnog ljubimca.

Ali, Zakon istovremeno obavezuje i vlasnika da obezbedi da njegov ljubimac ne ugrožava ljude i životinje u svom okruženju. Zbog toga je propisano da se psi koji mogu predstavljati opasnost za okolinu moraju držati na propisan način.

Kada je u pitanju šetnja ljubimca, vlasnik se obavezuje da ljubimca na javne površine izvodi samo u vreme i na način kako je to propisala lokalna samouprava.

On je dužan da da spreči rađanje neželjenih kućnih ljubimaca, i to onemogućavanjem kontakta mužjaka i ženke i primenom kontracepcije, kastracije i sterilizacijom ženke.

Ako vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca nije u mogućnosti da se dalje brine o njima, dužan je da im obezbedi odgovarajući smeštaj. Takođe, propisano je da vlasnik ne sme držati psa stalno vezanog na lancu ili vezanog na drugi sličan način, osim ako je vezan na produženu vodilicu.

Zabrana napuštanja životinja

Vlasnik, odnosno držalac koji izgubi životinju dužan je da taj gubitak bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka životinje, prijavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i veterinarskoj službi. Ako vlasnik, odnosno držalac ne prijavi gubitak iz stava 1. ovog člana smatra se da je napustio životinju. Lice koje pronađe napuštenu životinju dužno je da o tome bez odlaganja obavesti najbliže registrovano prihvatilište, radi zbrinjavanja životinje.

Kako biti odgovoran vlasnik?

Odgovoran vlasnik je sterilisao i čipovao ljubimca, a pored toga mu je stavio ogrlicu sa pločicom sa osnovnim podacima o njemu. On ljubimca vodi na preventivne veterinarske preglede najmanje dva puta godišnje, ali sa sobom ima i pribor za prvu pomoć ukoliko se ispostavi da je ljubimcu potrebna. Odgovoran vlasnik brine o pravilnoj ishrani svog ljubimca i podmiruje njegove dnevne potrebe za hranom i vodom odgovarajućeg kvaliteta.

On posebno vodi računa o tome da njegov ljubimac bezbedno putuje – njegov ljubimac ima pasoš, a prilikom putovanja je smešten na način koji ga čini bezbednim od povreda. Dom odgovornog vlasnika je namešten tako da su isključene bilo kakve mogućnosti da se ljubimac zadobije povrede od nameštaja, električnih kablova, utikača, kućnih aparata, toksičnih supstanci, lekova ili da izađe izvan kuće odnosno dvorišta.

Odgovoran vlasnik vodi računa o higijeni svog ljubimca ali i čisti iza svog ljubimca, naročito na javnim površinama. Konačno, odgovoran i uzoran vlasnik podučava svoju decu da vole i poštuju sve životinje kao i da se prema ljubimcima odnose na odgovoran i human način.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VETURGENT tim – hitna veterinarska pomoć …